^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

.


Rezerwacje
telefon: 577 780 040
e-mail: chatka.adamy@op.pl

W górach jest wszystko co kocham ...

Chatka Adamy

Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263

Dzieci do lat 7

Opiekunowie grup zorganizowanych wymagających opieki

0.00


Studenci pierwszego roku (do 21 r.ż.)

Studenccy przewodnicy górscy ("trójkątni")

Członkowie Klubu Chatkowego "Adamy"

5.00


Uczniowie i studenci (do 26-go roku życia)

Członkowie PTTK

Osoby ze zniżką "EURO 26"

Honorowi Krwiodawcy

Uczestnicy grup zorganizowanych (>10 osób)

10.00


Pozostali turyści indywidualni 

15.00


Osoby nocujące w namiocie

5.00


Uwiecznianie pobytu w Chatce poprzez dokonanie wpisu w Księdze Pamiątkowej

0.00


Uwiecznianie pobytu w chatce poprzez wykonanie napisów i płaskorzeźb na ścianach i sprzętach (za każde słowo)

100.00


Zniżka przyznawana jest na podstawie odpowiedniego dokumentu.

 

Możecie wspomóc Chatkę własną pracą, uzgadniając to wcześniej z osobami prowadzącymi remonty (Rada Chatki, Klub Chatkowy). KAŻDY MOŻE (i powinien) wziąć udział w porządkach i bieżących pracach, wskazanych przez Chatkowego. Chatkowy dysponuje niezbędnym sprzętem, rękawicami roboczymi itp.

 —————————————

Możecie też zasilić budżet chatkowy wolnymi datkami wpłacanymi na ręce Chatkowego.

 

Z wszelkimi sprawami dotyczącymi Chatki, w tym również dziwnymi i nietypowymi zwracajcie się do Rady Chatki. Informacje i kontakty: u Chatkowego.

 

Copyrigcht © 2013 Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263