^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

.


Rezerwacje
telefon: 577 780 040
e-mail: chatka.adamy@op.pl

W górach jest wszystko co kocham ...

Chatka Adamy

Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263

Dzieje Chatki w Lachowicach jako schroniska studenckiego rozpoczynają się w 1976 roku, kiedy to członkowie Wydziałowego Klubu Turystycznego „Maluch”, działającego przy Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej z Gliwic, postanowili wzorem innych wydziałów postarać się o własną chatkę. Późną jesienią roku 1976 odnaleziono drewniany dom w Lachowicach, w przysiółku Adamy, należący do rodziny Kubieńców. W położonym wysoko ponad centrum wsi, na stokach Solniska domu nie było wówczas jeszcze ani bieżącej wody, ani też elektryczności. Po uzgodnieniach ze spadkobiercami ostatniego właściciela przeprowadzono najpilniejsze prace porządkowe i remontowe, by dostosować go na potrzeby schroniska studenckiego. W końcu obiekt został oficjalnie wykupiony przez Politechnikę Śląską ok. 1978 r.

Zarządzał nim, jak wieloma chatkami gliwicki „Almatur”, a obsługę zapewniali członkowie AKT „Maluch” lub ich znajomi. Przez wiele lat własnymi siłami poprawiano standard schroniska, doprowadzono prąd, wodę, remontowano pomieszczenia. Kolejnych kierowników Chatki zastąpili dzierżawcy, którzy podpisywali umowy z „Almaturem”. Przez długie lata Chatka służyła turystom, jednak na przełomie wieków kolejny dzierżawca doprowadził do dewastacji obiektu. Opuszczony dom popadłby w ruinę, gdyby nie przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” z Gliwic, którzy podjęli się uratowania Chatki pod Solniskiem.

Formalnie Politechnika Sląska przekazała obiekt w użytkowanie Oddziałowi Uczelnianemu PTTK, do którego należało SKPG, w lipcu 2001 roku. Przy odbudowie i niezbędnych remontach uczestniczyło wiele osób – przewodników i ich znajomych, często też zwykłych chatkowych gości. Niebawem Chatka stała się wzorowym schroniskiem, w którym nie tylko panowała prawdziwa turystyczna atmosfera, ale gdzie organizowano wiele imprez kulturalnych, podróżniczych, muzycznych. Po latach zapał w SKPG opadł i tylko grupa wytrwałych Harnasi wspierana przez coraz liczniejszy krąg nieprzewodników pomagała Radzie Chatki w prowadzeniu obiektu. Właśnie ta grupa powołała we wrześniu 2009 roku w Oddziale Uczelnianym PTTK Klub Chatkowy „Adamy”, który miał skupiać tych, którzy deklarują się do pracy przy obsłudze i remoncie SST. Powstanie Klubu spowodowało protesty wśród pozostałej części SKPG i po dwóch latach zaowocowało wycofaniem patronatu SKPG „Harnasie” nad Chatką na Adamach. Obecnie Chatka nadal jest prowadzona przez Radę Chatki, powoływaną przez Zarząd Oddziału Uczelnianego PTTK, a obsługę i dalsze poprawianie stanu obiektu (który stał się jednym z najlepiej wyposażonych schronisk studenckich) zapewnia Klub Chatkowy „Adamy”.

Copyrigcht © 2013 Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263