^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

.


Rezerwacje
telefon: 577 780 040
e-mail: chatka.adamy@op.pl

W górach jest wszystko co kocham ...

Chatka Adamy

Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263

 Wyznakowano trzy szlaki chatkowe w kolorach niebieskim, czerwonym i żółtym, oznaczone w terenie symbolem domku odpowiedniego koloru na białym tle – jak na zdjęciu. 

Dodatkowo obok chatki biegnie szlak turystyczny PTTK w kolorze zielonym. Poniżej znajdują się opisy tych szlaków.


Szlak chatkowy NIEBIESKI


 

Ze stacji PKP Lachowice Centrum  oraz przystanku autobusowego Lachowice Szkoła  (dojazd z Żywca i Suchej Beskidzkiej). Najszybszy szlak dojściowy do Chatki. Przejście zajmuje około ¾ godziny.

 

Ze stacji PKP Lachowice Centrum: Idziemy peronem (jakże szumnie nazwanej stacji…) w stronę zachodnią (czyli w stronę Żywca), a potem wzdłuż torów (uwaga na pociągi!!!). Po 50 m pierwszy przejazd przez tory (po prawej stronie ostatni sklep oraz pizzeria przed Chatką!) – tu dochodzi szlak od przystanku autobusowego. Schodzimy w lewo na ścieżkę idącą wzdłuż torów (bezpieczniej!) i po dalszych 200 m dochodzimy do drugiego przejazdu kolejowego. Skręcamy w lewo w asfaltową drogę.

Z przystanku autobusowego Lachowice Szkoła (tego w kierunku do Żywca): Wraz z niebieskim szlakiem PTTK wchodzimy w niewielką drogę asfaltową naprzeciw przystanku w kierunku południowym. Mijamy po lewej dwa sklepy – w tyle drugiego pizzeria. Dochodzimy do torów kolejowych i zaraz za nimi skręcamy w ścieżkę w prawo. (Uwaga! – szlak PTTK idzie dalej prosto w górę i omija Chatkę!) Po około 200 m spaceru wzdłuż torów dochodzimy do kolejnego przejazdu kolejowego. Skręcamy w lewo w asfaltową drogę.

 

Idziemy drogą pomiędzy domami aż do końca asfaltu. Tuż za ostatnim płotem, zgodnie ze strzałką „ADAMY” skręcamy w dół na Most Franciszka i przekroczywszy Kapałowy Potok skręcamy w lewo, w drogę idącą po jego drugiej stronie, na granicy pól. Po kilkuset metrach przechodzimy jeden z jego dopływów (uwaga przy wyższej wodzie!) i nadal posuwamy się dolinką wzdłuż strumienia. Po dłuższej chwili szlak odbija lekko w prawo przez las i wychodzi na polankę, gdzie skręca zdecydowanie w prawo w górę. Podchodzimy początkowo skrajem łąki, a potem lekko w lewo lasem, miejscami stromo. Za niewielkim prześwitem ścieżka nieco się wypłaszcza, skręca łagodnym łukiem w prawo, potem w lewo i znów zaczyna stromiej podchodzić, początkowo lasem, potem polanką. U jej szczytu znów łagodniejsze podejście, z prawej dochodzą słupy linii energetycznej. Po 100 m skręcamy w prawo (na wprost, w linii przecinki, którą podąża prąd do chatki, w nocy widać światło przysiółka Adamy), wychodząc na widokową polanę z panoramami w stronę opadających z lewej stoków Cichej i widniejących w oddali Czeretników (Pasma Pewelskiego) – w nocy pięknie błyszczą światła Huciska położonego pod szczytem Gachowizny, na horyzoncie czerwone światełko przekaźnika na Skrzycznem (Beskid Śląski). Idziemy płasko grzbietem wzdłuż brzegu polany i po przejściu stumetrowego odcinka lasu (po drodze dochodzi z prawej turystyczny szlak zielony) wychodzimy na polanę Adamy. Pośrodku niej, przed nami, nieco z lewej trzy zabudowania – środkowe to właśnie chatka.


Szlak chatkowy CZERWONY


 

 Z ostatniego przystanku PKS w Koszarawie (dojazd z Żywca i Jeleśni) 

Przejście zajmuje około 1 godziny.

 

Z pętli przy ostatnim przystanku (Koszarawa Cicha – Jałowiec) ruszamy asfaltową drogą przez mostek na Koszarawie w stronę wschodnią, idąc do góry między domami osiedla Jałowiec. Przed samą przełęczą Cichą droga skręca w prawo i omija przy ostatnim gospodarstwie pola na przełęczy (uwaga! – gospodarze nie lubią turystów depczących uprawy!).  Asfalt skręca w lewo a my wchodzimy prosto w las. Na grzbiecie spotykamy niebieski szlak turystyczny i skręcamy razem z nim w lewo (w prawo doszlibyśmy na szczyt Jałowca). Idziemy ścieżką omijającą szczyt Małej Cichej (zwanej też Kobylą Głową), ponad głębokimi jarami Stryszawki. Schodzimy łukiem do obniżenia grzbietu, gdzie po lewej otwiera się zarastająca polanka (ślad po osuwiskach, bagniste miejsce, gdzie kiedyś być może było nawet małe jeziorko…). Tu w prawo schodzi droga w dolinę Stryszawki, a my skręcamy w lewo brzegiem polanki, przekraczając niewielkie strumyczki. Teraz ścieżka łagodnie wznosi się na przełączkę pomiędzy Małą Cichą a Opuśniokiem. UWAGA! Idziemy na rozgałęzieniach zawsze wybierając lewą ścieżkę – w jedną z dróżek w prawo odchodzi od nas turystyczny szlak niebieski! Z przełączki schodzimy stromo do skrzyżowania dróg stokowych i skręcamy ostro w prawo w płasko idącą drogę. Idziemy tym płajem prosto dość długo i dopiero, gdy zaczyna się wznosić, skręcamy w ścieżkę idącą lekko w dół, która po 200 m wyprowadzi nas na skraj polany Adamy. Tu skrzyżowanie szlaków chatkowych z turystycznym zielonym i parędziesiąt metrów do chatki.


 Szlak chatkowy ŻÓŁTY


 

 Z ostatniego przystanku PKS w Stryszawie Roztokach (dojazd z Suchej Beskidzkiej). 

Przejście zajmuje około 1 godziny.

 

Z pętli przy ostatnim przystanku idziemy asfaltową drogą w górę doliny w stronę zachodnią i po 300 m skręcamy w prawo w dróżkę wspinającą się między domami na stoki Opuśnioka. Po chwili dróżka trafia między drzewa, wiodąc wzdłuż małego strumyka (w mokrej porze roku zdecydowanie większego…). Po chwili otacza nas las. Pniemy się stromo w prawo od potoku i po chwili przecinamy leśną dróżkę. Za nią krótki poziomy odcinek i znów podchodzimy ukosem w lewo na stok. Po dojściu do ramienia schodzącego z Opuśnioka idziemy nim w górę. Gdy stoki łagodnieją nieco, skręcamy łukiem w prawo i wychodzimy na płaj, którym biegnie niebieski szlak turystyczny PTTK. Przecinamy go ukosem w górę ku polanie i trafiamy na ścieżkę, którą drugi, zielony szlak PTTK podchodzi na grzbiet Solnisk. U szczytu polany ładne widoki na Jałowiec i pasmo Polic z tyłu po lewej. Wraz ze szlakiem zielonym na grzbiecie skręcamy w lewo i początkowo łagodnie, potem coraz bardziej stromo schodzimy leśną drogą w kierunku polany Adamy. Wychodzimy w jej górnej części trafiając na wspaniałe widoki na Czeretniki, grupę Żurawnicy i Beskid Mały. W dole poniżej nas zabudowania. Schodzimy do nich lewym brzegiem polany, skręcając za płotem przy skrzyżowaniu szlaków w prawo do chatki.


 Szlak PTTK ZIELONY


 

 Ze stacji PKP Hucisko (dojazd z Żywca i Suchej Beskidzkiej) 

Przejście zabiera około 2¼ godziny. Szlak Cisowy!

 

Szlak rozpoczyna się przed stacją PKP w Hucisku. Prowadzi początkowo asfaltową drogą w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii kolejowej do Suchej Beskidzkiej. Sto metrów dalej po lewej stronie ruiny wapiennika – stożkowatego pieca w którym wypalano wapno. Tu szlak skręca w prawo i przechodzi wiaduktem w najwyższym miejscu linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka. Wraz z drogą podchodzi pod łagodne stoki wzgórza Trzy Kopce i w lewo w dół doprowadza do przystanku PKS w Lachowicach – Kralach, znajdującego się na przełęczy pomiędzy Trzema Kopcami a Zagrodzkim Groniem.

 

Z przełęczy kieruje się na południe w stronę doliny Lachówki, ale po kilkunastu metrach skręca w lewo przy kaplicy wchodząc między ładne drewniane domy i opłotkami przechodzi na ścieżkę doprowadzającą do najpiękniejszego gospodarstwa składającego się z drewnianego domu o pięknej architekturze z przybudówką częściowo kamienną oraz dwóch oryginalnych piwniczek z kamienia z drewnianymi lamusami na pięterku. Szlak przechodzi obok nich i wiedzie dalej drogą (w ogrodach cisy), która dołącza do wąskiej asfaltowej szosy wyprowadzającej łukiem na południowe stoki Zagrodzkiego Gronia z pięknymi widokami na Cichą i stoki Lachowego Gronia. W miejscu gdzie droga osiąga swój najwyższy punkt po prawej jej stronie rośnie 12-metrowy, trzeci co do grubości cis Karpat Polskich, o średnicy w pierśnicy 280 cm (o dwa centymetry mniej tylko od Cisa Raciborskiego w Harbutowicach!). Jest to tzw. Cis Gracjasza (od nazwiska poprzedniego gospodarza).

 

Szlak schodzi drogą i w najniższym jej miejscu skręca w prawo ścieżką w dół, w las i podąża stromo wzdłuż jaru potoku do doliny Lachówki. Przecina ją mostkiem, wyprowadzając na szosę przy przystanku PKS Lachowice Karczówka. Stąd idziemy w boczną drogę na południe, wchodząc w obręb kolejnego przysiółka Lachowic – Wojtaszki. Przy pierwszym gospodarstwie po lewej rośnie piękny okaz przeorzecha jesionolistnego Pterocaria fraxinifolia – azjatyckiego drzewa z Kaukazu i gór Iranu. Przy gospodarstwach rośnie też kilka cisów. Po minięciu ostatniego domu szlak dochodzi do lasu, a w nim skręca w lewo i trawersuje północne stoki Cichej. Mija kilka skrzyżowań leśnych i podchodzi na polany kolejnego przysiółka Lachowic – Mizioły. Tu piękne panoramy na Solniska i grupę Żurawnicy. Przy rozrzuconych domostwach kilka ładnych okazów cisów. Jeden z nich, żeński, ma dwa pnie zrośnięte ze sobą na wysokości jednego metra – w tym miejscu cis ma 225 cm obwodu. Nieco dalej, przy ostatniej zagrodzie, poniżej zabudowań stoi piękny okaz drzewiastego cisa o kulistej koronie, również żeński, o obwodzie 190 cm.

 

Przez stary sad szlak schodzi wśród łąk w dolinę Wątrobowego Potoku. W strumieniu odsłonięcia skał i ładnie wypreparowane fliszowe profile geologiczne. Po przejściu na drugą stronę i przecięciu drogi stokowej szlak prowadzi stromo w górę, docierając na skraj polany na grzbiecie schodzącym z Opuśnioka (z górnej części polany ładne widoki na zachód na Pasemko Pewelskie). Wzdłuż niej dochodzi do niego i skręca w prawo. Tu pojawiają się znaki niebieskiego szlaku chatkowego. Po przejściu przez wąski pas lasu wychodzi na polanę Adamy. Pośrodku niej, nieco z lewej trzy zabudowania – środkowe to właśnie chatka.

  

Opisy szlaków sporządził Radek Truś

 

 

Copyrigcht © 2013 Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” Lachowice 263